25 Zult Gij een gedreven blad verbrijzelen, en zult Gij een drogen stoppel vervolgen?