6 Hoort toch mijn verdediging, en merkt op de twistingen mijner lippen.