5 Want uw mond leert uw ongerechtigheid, en gij hebt de tong der arglistigen verkoren.