7 Waarom leven de goddelozen, worden oud, ja, worden geweldig in vermogen?