19 De rechtvaardigen zagen het, en waren blijde, en de onschuldige bespotte hen;