11 De pilaren des hemels sidderen, en ontzetten zich voor Zijn schelden.