11 Ik zal ulieden leren van de hand Gods; wat bij den Almachtige is, zal ik niet verhelen.