9 De oversten hielden de woorden in, en leiden de hand op hun mond.