17 Des nachts doorboort Hij mijn beenderen in mij, en mijn polsaderen rusten niet.