22 Gij heft mij op in den wind; Gij doet mij daarop rijden, en Gij versmelt mij het wezen.