23 Want ik weet, dat Gij mij ter dood brengen zult, en tot het huis der samenkomst aller levenden.