25 Weende ik niet over hem, die harde dagen had? Was mijn ziel niet beangst over den nooddruftige?