27 Mijn ingewand ziedt, en is niet stil; de dagen der verdrukking zijn mij voorgekomen.