29 Ik ben den draken een broeder geworden, en een metgezel der jonge struisen.