30 Mijn huid is zwart geworden over mij, en mijn gebeente is ontstoken van dorrigheid.