31 Hierom is mijn harp tot een rouwklage geworden, en mijn orgel tot een stem der wenenden.