4 Die ziltige kruiden plukten bij de struiken, en welker spijze was de wortel der jeneveren.