5 Zij werden uit het midden uitgedreven; (men jouwde over hen, als over een dief),