6 Opdat zij wonen zouden in de kloven der dalen, de holen des stofs en der steenrotsen.