2 Want wat is het deel Gods van boven, of de erve des Almachtigen uit de hoogten?