26 Zo ik het licht aangezien heb, wanneer het scheen, of de maan heerlijk voortgaande;