28 Dat ware ook een misdaad bij den rechter; want ik zou den God van boven verzaakt hebben.