32 De vreemdeling overnachtte niet op de straat; mijn deuren opende ik naar den weg;