36 Zou ik het niet op mijn schouder dragen? Ik zou het op mij binden als een kroon.