37 Het getal mijner treden zou ik hem aanwijzen; als een vorst zou ik tot hem naderen.