38 Zo mijn land tegen mij roept, en zijn voren te zamen wenen;