29 Zie, dit alles werkt God tweemaal of driemaal met een man;