28 Opdat Hij op hem het geroep des armen brenge, en het geroep der ellendigen verhore.