10 Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?