25 Alle mensen zien het aan; de mens schouwt het van verre.