31 Want daardoor richt Hij de volken; Hij geeft spijze ten overvloede.