24 Daarom vreze Hem de lieden; Hij ziet geen wijzen van harte aan.