19 Waar is de weg, daar het licht woont? En de duisternis, waar is haar plaats?