9 Toen Ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donkerheid tot haar windeldoek;