1 Zult gij voor den ouden leeuw roof jagen, of de graagheid der jonge leeuwen vervullen?