20 Want God heeft haar van wijsheid ontbloot, en heeft haar des verstands niet medegedeeld.