16 Onder schaduwachtige bomen ligt hij neder, in een schuilplaats des riets en des slijks.