20 Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken?