11 Om de vernederden te stellen in het hoge; dat de rouwdragenden door heil verheven worden.