27 Zie dit, wij hebben het doorzocht, het is alzo; hoor het, en bemerk gij het voor u.