3 Zou dan God het recht verkeren, en zou de Almachtige de gerechtigheid verkeren?