22 Dat is een ding, daarom zeg ik: Den oprechte en den goddeloze verdoet Hij.