23 Als de gesel haastelijk doodt, bespot Hij de verzoeking der onschuldigen.