29 Ik zal toch goddeloos zijn; waarom dan zal ik ijdellijk arbeiden?