5 Die de bergen verzet, dat zij het niet gewaar worden, Die ze omkeert in Zijn toorn;