6 Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden;