7 Die de zon gebiedt, en zij gaat niet op; en verzegelt de sterren;