8 Kermt, als een jonkvrouw, die met een zak omgord is vanwege den man van haar jeugd.