18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.