24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.